Reservoir rocks in impact structures: electrical parameters
Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур

S. Vyzhva, V. Myhailov, D. Onyshchuk, I. Onyshchuk
2014 Visnyk. Geology  
This research was aimed at compiling data on the mineralogical-petrographic features of the major rocks which are typical of the Horodyshchensky massif to solve the problems of geological differentiation and correlation between the intrusive formations of Korsun-Novomyrhorodsky pluton and to determine the conditions of their formation. Use has been made of mineralogical-petrographic, geochemical and general scientific methods. Previous research results in the field have been amplified with new
more » ... ata on the mineral composition of the Korsun-Novomyrhorodsky pluton gabbroids. In addition, we were the first to identify a number of accessory minerals in the rocks under study: baddeleyite, orthite, monazite, and thorite. The research results showed that the major rock-forming minerals in the studied gabbroids differ in their chemical composition, depending on the petrographic type of rock, zoning of mineral grains, and exsolved microtextures. The obtained data on the mineral composition of the Horodyshchensky massif gabbroids and the variations in the chemistry of rock-forming minerals can be very helpful for studying the geological differentation and correlation between the intrusive formations of Korsun-Novomyrhorodsky pluton as well as clarifying their petrogenesis. Робота, якій присвячена дана стаття, полягала у з'ясуванні можливості використання мінералого-петрографічних особливостей головних породних представників Городищенського масиву при вирішенні завдань геологічного розчленування та кореляції інтрузивних утворень Корсунь-Новомиргородського плутону, а також, при визначенні умов їх формування. При цьому використовувалися мінералого-петрографічні, геохімічний та загальнонаукові методи. У результаті, виконані дослідження доповнили матеріали попередників про мінеральний склад габроїдів Корсунь-Новомиргородського плутону. Крім того, вперше у досліджуваних породах діагностовані такі акцесорні мінерали як баделеїт, ортит, монацит і торит. Визначено, що головні породоутворюючі мінерали досліджуваних габроїдів характеризуються значною мінливістю хімічного складу, яка пов'язана з петрографічним типом гірської породи, зональністю окремих мінеральних зерен та мікроструктурами розпаду твердих розчинів. Виявлені особливості мінерального складу габроїдів Городищенського масиву і варіації хімізму породоутворюючих мінералів рекомендується використовувати при вирішенні завдань геологічного розчленування та кореляції інтрузивних утворень Корсунь-Новомиргородського плутону, а також при з'ясуванні їх петрогенезису. Ключові слова: анортозити, норити, калішпатові норити, олівінові норити, габро-анортозитові масиви, Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит.
doi:10.17721/1728-2713.65.06 fatcat:kvt7kx4urve5fehdqlafstpwyy