Perianal Endometriosis: Five Case Reports

Takayuki Toyonaga, Hiromitsu Matsuda, Ryuichi Mibu, Yohei Tominaga, Manabu Yamamoto, Tomonobu Gion, Yoshihiro Yoshida
2018 Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi  
doi:10.3862/jcoloproctology.71.228 fatcat:zp4yb5kv2jgsph7lk34ywqfyjy