Συμπεριφορά έναντι διάβρωσης και προστασία χαλύβδινων ενισχύσεων από τον Παρθενώνα 1898-1930 [article]

Michail Kyritsis-Spinoulas, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2017
The present thesis focuses on the study of steel clamps employed between 1898 and 1930 for the restoration of the Parthenon monument. They have been characterized by the aid of chemical analysis (O.E.S.), metallographic observation of the microstructure (O.M. -S.E.M.), fracture analysis and mechanical testing. Also, a detailed documentation of the clamps was performed using digital photography and 3D scanning. This thesis aims to evaluate the mechanical properties of these restoration clamps
more » ... the resistance against corrosion attack of reversible polyacrylic coatings with and without aluminum oxide nanoparticles. This was achieved by testing samples of three different clamps coded S.200, S.214 and S.245 originating from the N. Balanos restoration project and recently removed from the Parthenon. The results were later compared to findings of a recent study on the ancient clamps of this monument. The restoration clamps exhibit variations in microstructure and mechanical properties. These clamps are characterized by differentiated microstructural homogenized regions which promote a satisfactory ductility. The aforementioned results combined with a literature review contribute to the investigation of different manufacturing processes employed during restoration works of this period.
doi:10.26240/heal.ntua.6912 fatcat:khcybgieejhdfdppkc4fszypyi