Gerberanın (Gerbera jamesonii Bolus) Yaprak ve Yaprak Sapından in vitro Adventif Sürgün Rejenerasyonu

Mahmut Mesut, Dker Bekir Şan, Süleyman Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bölümü, Isparta Sorumlu
unpublished
Özet: Çalışmada Rosalin gerbera çeşidinin yaprak ve yaprak sapı eksplanlarından sürgün rejenerasyonu üzerine bazı büyümeyi düzenleyici madde kombinasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla MS ortamına benzil aminopürinin (BAP) 3 dozu (1.0, 2.0, ve 3.0mg/L) ya da thidiazuronun (TDZ) 3 dozunun (0.3, 0.6, 1.2mg/L) gümüş nitratın 3 dozu (0, 1.0 ve 2.0 mg/L) ile oluşturduğu 18 farklı büyümeyi düzenleyici madde kombinasyonu ilave edilmiştir. Ayrıca tüm uygulamalarda, MS ortamına 0.1 mg/l NAA
more » ... mına 0.1 mg/l NAA eklenmiştir. Çalışmada her iki eksplant tipinde de kallus oluşumu bakımından TDZ uygulamaları BAP uygulamalarına göre daha iyi sonuç vermiştir. Eksplant olarak yapraklar kullanıldığında, hiçbir uygulamada sürgün oluşumu gözlenmemiştir. Çalışmada yaprak sapları eksplant olarak kullanıldığında ise, en yüksek sürgün rejenerasyon oranı, sürgün sayısı ve yaprak sayısı değerleri 3 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA ilave edilmiş MS ortamında sırasıyla %22.5, 2.0 adet ve 3.33 adet olarak elde edilmiştir. Gümüş nitrat uygulamaları sürgün oluşumu üzerine etkili olmamıştır. Abstract: In this study, effects of plant growth regulators on shoot regeneration from leaf and petiol explants of Gerbera cultivar 'Rosalin' were determined. For this purpose, 18 different combinations of plant growth regulators consisting of three doses of AgNO 3 (0, 1.0 and 2.0 mg/L) and three doses of BAP (1.0, 2.0 and 3.0 mg/L) or thidiazuron (0.3, 0.6 and 1.2 mg/L) were tested. In addition, 0.1 mg/l NAA was added to all MS media. In the study, TDZ applications gave better results based on the formation of callus for both explants types. When the leaves were used as explants, no shoot formation was observed on MS medium containing both BAP and TDZ. When the petiole was used as explants, BAP applications gave better results than TDZ application in term of shoot regeneration. In the study, the highest shoot regeneration rate, shoot number and leaf number were 22.5%, 2.0 shoots, and 3.33 leaves on the MS medium containing 3 mg/l BAP + 0.1 mg/l NAA, respectively. Applications of silver nitrate were not effective on in vitro shoot regeneration in gerbera.
fatcat:oylzenr6ffb7hpjgbugdcg55xi