MODEL OF AUTOMATED SYSTEM FOR PROCESSING THE PUBLIC TRANSPORT PASSENGER TRAFFIC PARAMETERS IN THE "SMART" CITY BASED ON COLORED PETRI NETS

O. Yu. Boreiko
2017 Scientific Bulletin of UNFU  
УДК 004.67 О. Ю. Борейко Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПАСАЖИРОПОТОКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ "РОЗУМНОГО" МІСТА НА ОСНОВІ КОЛЬОРОВИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ Розроблено структуру автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста. Структура базується на використанні одноплатного комп'ютера Raspberry Pi в ролі головного контролера, IP відеокамер, USB
more » ... и, GPS і GSM модулів та інших периферійних пристроїв для збору даних про пасажиропотік у транспортному засобі громадського користування та передачі їх на оброблення сервером. Основою структури є клієнт-серверна взаємодія. Представлено покроковий алгоритм, що відображає загальні принципи функціонування системи та етапи опрацювання параметрів пасажиропотоку. На основі розроблених структури та алгоритму функціонування побудовано та досліджено модель автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту на основі кольорових мереж Петрі. Модель реалізовано засобами програмного пакету CPN Tools, призначеного для побудови моделей за допомогою розширених класів теорії мереж Петрі. Результати дослідження кольорової мережі Петрі дають змогу стверджувати, що пропоновані структура та алгоритм системи цілком задовольняють технічне завдання. Згідно з проведеним аналізу мережа Петрі є живою, усі стани системи досяжні, а "мертві" переходи та тупики відсутні. Ключові слова: Raspberry Pi; периферійні пристрої; контролер; теорія мереж Петрі; CPN Tools.
doi:10.15421/40270631 fatcat:jw5vsnlrpff6dbypfcc5qpg5xm