Tecvîd Edebiyatında Terkîbî Sıfat Bağlamında Teşdîd ve İdğâm Olgusu

Mustafa Kemal ÖNDER
2020 Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR]  
doi:10.30622/tarr.669806 fatcat:l4xztkrrbbh2tjjndxk7zds7f4