Coğrafi Komşuluğun ve Kültürel Yakınlığın Oy Verme Davranışına Etkisi: Eurovizyon Şarkı Yarışması

Bülent DOĞRU
2013 Doğuş Üniversitesi Dergisi  
ÖZET: Bu çalışmada Avrupa ülkelerinde 1956 yılından bu yana her yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda (ESC) bir şarkının başarısına coğrafik ve kültürel komşuluğun etki edip etmediği araştırılmaktadır. Özellikle Eurovision'un oylama sisteminin 1998 yılında değiştirilerek halkın da internet veya telefonla oy kullanmasına imkan veren tele-oylama sisteminin getirtilmesi ile ülkeler arasında taraf tutma eğiliminin giderek arttığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, hem kültürel hem de
more » ... hem kültürel hem de coğrafi komşuluk bir şarkının başarısını etkileyen temel unsurlardandır. ABSTRACT: In this study we are investigating if geographical and cultural neighborhood has a significant impact on success of a song in a well-known popular song contest, Eurovision Song Contest, held every year in European countries since 1956. It has been observed that tendency to logrolling between countries has increased especially after the changing of the voting system of the Eurovision from jury system to the tele-voting system, allowing the public to select their favorite candidates via the internet or telephone. According to our findings, both geographical and cultural neighborhoods are statistically significant determinants of success of a song in the ESC.
doi:10.31671/dogus.2018.106 fatcat:j2qpmy6g2zefnncyer55rzpbau