Ingliz va o`zbek tillarida biznes va turizm terminlarini ishlatish metodikasi

Nurbek Oybek o'g'li Ashurov, Feruza Suyunovna Abdullayeva
2022 Science and Education  
Ushbu maqolada biznes turizmiga oid bo'lgan bir qator terminlarning ingliz va o'zbek tillarida leksik-semantik xususiyatlari taxlil qilingan.Turism- bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining muhim javhalaridan biri bo'lib kelmoqda. Turizmning yangi turlarini paydo bo'lishi bilan yangi terminlari ham vujudga kelmoqda. O'tgan asrda turli sohalarga oid terminlar o'zbek tiliga rus tili orqali Yevropa tillaridan o'zlashgan bo'lsa, bugungi kunga kelib, to'g'ridanto'g'ri chet tillaridan o'zlashmoqda.
doaj:50369e6600b446d3844286ce661dd89c fatcat:tt4ht45tffgdrhhoyb62jbkbsq