LOCATION OF PARALLEL COMPONENTSAND THE MAIN MEMBER (ON THE MATERIAL OF THE MEDIEVAL EPOSES"DADA R ORKUD" AND "SONG OF THE NIBELUNGS")

Sabina Chingiz gizi Huseynova
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Philology. Social Communications  
Системний опис мови середньовічних джерел нині викликає досить значний інтерес. Дослідження граматичних описів мов пам'ятників Середньовіччя становить один із основних напрямів історичного мовознавства у світовому масштабі. Аналіз показав, що в паралельних пропозиціях виділяється основний член паралельної конструкції. Паралельні пропозиції-компоненти -це пропозиції з однаковою граматичною структурою, у яких основний член паралельної конструкції є логіко-граматичним завершителем паралельних
more » ... ем паралельних пропозицій-компонентів. Завдяки предикату як у німецькій мові, так і в азербайджанській пропозиції завершуються логічно і граматично. Структура середньовічної азербайджанської мови передбачає місце предиката вкінці речення, а німецькій мові властива рамкова конструкція пропозицій, яка передбачає обрамлення пропозиції двома присудками. При дослідженні середньо-нижньонімецького тексту «Пісні» ми натрапили на багато конструкцій "Apo-koinu", у яких основний член відноситься відразу до двох пропозицій і ставиться між ними, узгоджуючись з іншими членами пропозицій. Ця конструкція виявляється при симетричному паралелізмі. Симетричний паралелізм і його типи часто зустрічаються в текстах «Книги», у текстах «Пісні» він також наявний. При дослідженні був використаний метод відповідностей, який зіграв значну роль при порівняльно-типологічному аналізі двох пам'ятників культури Середньовіччя. Аналіз цих пам'ятників на синтаксичному рівні дав можливість виявити загальну тенденцію і закономірність розвитку синтаксичного паралелізму, ті аномалії в побудові синтаксичних конструкцій, які виділяють ці мови серед інших. Ключові слова: основний елемент, паралельні конструкції, паралелізм.
doi:10.32838/2663-6069/2020.4-3/19 fatcat:hiwkjlm7mzcxhfhcvmhbjbrstm