Kronika

Knygotyra Žurnalas
1973 Knygotyra  
Įkurta vieningo bibliotekų tinklo tvarkymo komisija (Komisijos pirmininkė -LTSR Valst. respublikinės bibliotekos vyr. redaktorė A. Simaitytė). Bibliotekininkystės ir bibliografij os mokslo tiriamajam darbui koordinuoti komisijos pirmininke patvirtinta istorijos m. kand. A. Miežinienė. Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas A. Ivaškevičius patvirtintas RTBT pirmininko pavaduotoju; RTBT sekretore -Lietuvos TSR Respublikinės bibliotekos vyr. redaktorė G.
more » ... šiūnaitė. Spaudinių katalogavimo komisija (pirm. ist. m. kand. V. Stonienė) Parengtas "Lietuvos TSR valstybinės valdžios ir valstybės valdymo organų autorinių eilučių pavyzdinis sąrašas", kuris įtrauktas į Tarptautinės bibliotekinių asociacijų federacijos (IFLA) rengiamą .. Įvairių šalių aukščiausių valstybinės valdžios ir valstybės valdymo otganų publikacijų vieningos autorinės eilutės sąrašą". Metodinio darbo, kadrų paruošimo ir kvalifikacijos kėlimo komisija (pirm. P. Kizis) birželio mėn. surengė respublikinį metodinių centrų darbuotojų pasitarimą-seminarą, kuriame aptarė metodinio darbo koordinaciją, šio darbo kryptis ir perspektyvas.
doaj:d8e865cae9d84917ade82823003b2e3d fatcat:xwzklr62wzgnnjeuwwcx2pvbiy