Finansų prognozavimas esant neapibrėžtumui

Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Laima Šečkutė, Arnoldina Pabedinskaitė
2002 Ekonomika  
Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai finansų apskaitos ir analizės tikslai bei jų pasiekimo priemonės ir prielaidų, atliekant finansinę analizę ir prognozę, neadekvatumas. Parodoma, kad šį neadekvatumą lemia nepakankamas finansinės informacijos neapibrėžtumo įvertinimas. Pagrindiniai straipsnio tikslai: pasiūlyti subjekto finansų prognozavimo, atsižvelgiant į neapibrėžtumo ir rizikos galimybes, koncepciją; išnagrinėti imitacinio modeliavimo taikymo finansų prognozavimo srityje galimybes ir pritaikyti jas praktiškai.
doi:10.15388/ekon.2002.16978 fatcat:n5ufihur5zfkznp4oxzwtvxnxu