Arkkipiispa Kari Mäkinen 60 vuotta

Minna Hietamäki
2015 unpublished
Ehtoollisyhteyden puuttumista pidetään hyvällä syyllä yhtenä kirkon yk-seyden vakavimpana uhkana. Yhteinen ehtoollispöytä liittyy kristittyjen väliseen yhteyteen syvimmällä mahdollisella tavalla. Ehtoollisyhteyden puuttuminen osoittaa, kuinka kipeästi Kristuksen ruumis on haavoittu-nut. Ehtoolliskysymyksen esiin nostaminen ja esillä pitäminen on eku-meenisen työn etenemisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Suomessa eku-meeniset suhteet ovat monella tavalla esikuvallisia. Ekumeenisesta työstä ei
more » ... tenkaan voi levätä niin kauan kuin kirkkojemme väliltä puuttuu ehtoollisyhteys. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on käytössä erilaisia puhe-tapoja kuvata sellaista kirkkojenvälistä yhteyttä, joka sisältää mahdolli-* Puheenvuoro on kirjoitettu Ortodoksian toimituksen pyynnöstä. Taustalla on Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen alkuvuodesta 2015 esittämä ajatus, että Suomessa tulisi harkita tietyin ehdoin toteutettavaa ehtoollisvieraanvaraisuut-ta ortodoksien ja luterilaisten kesken. Ehdotuksen syvällisen arvioinnin edel-lytyksenä on luterilaisen lähestymistavan tuntemus. Luterilaisten kirkkojen asennoitumista valaiseva Minna Hietamäen puheenvuoro tuo arvokkaan lisän aiheesta ortodoksisen kirkon piirissä käytävään keskusteluun. Metropoliitta Ambrosiuksen artikkeli Yhtä jalkaa eteenpäin on julkaistu teoksessa Hän joka on.
fatcat:luqtrbcmbnhsjczbahfnvubtpm