Svoevremennaya kniga o fizike poverkhnosti

Vladimir M. Agranovich
1982 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0136.198202o.0357 fatcat:vgpnepjjgna5jkz2cvykaikc7m