Προς μια Στρατηγική Προοπτική στην Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανοικτών Πανεπιστημίων

Σοφία Παπαδημητρίου, Αντώνης Λιοναράκης
2016 Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
<p>Ο ρόλος του διδάσκοντα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύπλοκος, διαφορετικός από αυτόν του διδάσκοντα σ' ένα συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης και απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο επαγγελματικών ικανοτήτων. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού ως ένας σημαντικός παράγοντας μεταβολών ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος καθώς και η αναγκαιότητα και οι απαιτήσεις μιας Στρατηγικής προοπτικής στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανοικτών Πανεπιστημίων.
more » ... ιστημίων. Παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης, ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού του Open University από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και την παραδοσιακή διαχείριση έως την εφαρμογή της 'Στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού'. Το άρθρο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση δυο πιλοτικών προγραμμάτων υποστήριξης διδασκόντων, το SOLACE project και το SOS forum ως καλές πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού με την αξιοποίηση συνεργατικών διαδικτυακών περιβαλλόντων.</p>
doi:10.12681/icodl.705 fatcat:4n2b2jgaincrpchbbuvy27dqp4