THE PROBLEM OF TRADITION IN MODERN ARCHITECTURE

Bohdan Bozhynskyi, Nazar Bozhynskyi
2020 Mìstobuduvannâ ta teritorìalʹne planuvannâ  
УДК 72.01 к. арх., доцент Божинський Б.І., ogynski@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5179-124X, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова к. арх., доцент Божинський Н.І., kostur@list.ru, ORCID: 0000-0001-8515-4567, Харківський національний університет будівництва та архітектури ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ Встановлено, що традиційний підхід в архітектурі варто розглядати як суспільно та естетично зумовлене явище; питання реалізації можливостей
more » ... ожливостей традиційного підходу розглянуто в контексті цілей і завдань архітектурної творчости сьогодення. Проблеми еволюції «народної» архітектурної традиції розглянуто вкупі з архітектурною діяльністю, та принциповим аналітичним підходом до її втілення. Використовуючи критерії систематизації архітектурної теорії, акцентовано увагу на етапах розвитку уявлень про традиційність в архітектурі, зумовлені ростом соціокультурного значення самобутнього підходу до архітектури та вияву традицій в архітектурній творчості. Ключові слова: традиційна архітектура; архітектурна самобутність; народна архітектура; етностиль; модерний і традиційний підходи; Постановка проблеми та актуальність. У ХХ сторіччі архітектура Заходу тяжіла до глобалізації, а у Східній Європі провадили цілеспрямоване будівництво -це все пошкодило традиційне архітектурне середовище на просторі європейських країн. Архітектура стала нечутлива до певних регіональних і народніх особливостей, архітектурні об'єкти стали в чомусь однакові й безлиці, це все збіднило архітектурне середовище. Тепер це безлике середовище пригноблює жителів. А тому тепер потрібно застосовувати народні особливості кожного регіону в проєктах нових будівель («етностиль»), а також відтворювати та зберігати старі будівлі, що мають у собі народні, етнографічні риси. Народна творчість та її результат -традиційна архітектура -є предметом дослідження не тільки історії архітектури, а й таких галузей знання, як етнографія, етнологія, культурологія, історична антропологія та соціологія. Сучасні напрямки гуманітарної науки розглядають народну творчість як своєрідне моделювання пластів-архетипів національної свідомости, як
doi:10.32347/2076-815x.2020.75.44-54 fatcat:wdnft2ovebbo7k2uwxwhrf4jtm