A REVISED ELECTROMAGNETIC THEORY WITH FUNDAMENTAL APPLICATIONS

E Reviderad, Elektromagnetisk Teori, Med Fundamentala, Till¨ampningar Till¨ampningar, Bo Lehnert
unpublished
A Revised Electromagnetic Theory with Fundamental Applications En reviderad elektromagnetisk teori med fundamentala tillämpningar ♦ 2008 Svenska fysikarkivet Swedish physics archive Svenska fysikarkivet (that means the Swedish physics archive) is a publisher registered with The National Library of Sweden, Stockholm. This book was typeset using teT E X typesetting system and Kile, a T E Svenska fysikarkivetärfysikarkivetär ett förlagstryckeri registrerat hos Kungliga biblioteket. Denna
more » ... et. Denna bokärbokär typsatt med typsättningssystemet teT E X och Kile, en T E X/L A T E X-redaktion för KDE-skrivbordsmiljön. Utförd genom Ubuntu Linux. Redaktör: Dmitri Rabounski Eftertryck förbjudet. Elektronisk kopiering och eftertryckning av denna bok i icke-kommersiellt, akademiskt, eller individuellt syftë ar tillåten utan tillstånd eller kost-nad. Vid citering eller användning i annan publikation ska källan anges. Mångfaldigande av innehållet, inklusive lagring i någon form, i kommersiellt syftësyftë ar förbjudet utan medgivande av upphovsrättsinnehavaren. Begäran om tillstånd att reproducera del av denna bok i kommersiellt syfte ska riktas till upphovsrättsin-nehavaren. Vänligen skicka eventuella kommentarer till boken, efterfrågan av tryckt kopia, eller förfrågan om nytryck till författaren eller förlaget.
fatcat:mqwct4bwyfgrjd5j7rmssafah4