OILA MUHITI VA BOLADA GENDER TUSHUNCHALARINING RIVOJLANISHI

Axmadjonova Sitora
2022 Zenodo  
Oiladagi muxit unda sodir,bo'luvchi turli psixologik xodisalar ma'lum qonunlarga bo'ysunib bu qonunlarning qilishi gurux tarkibiga bog'liqdir.Shu munosabat bilan oila tarkibini guruxiy jarayonlar manbai sifatida maxsus taxlil obektiga aylantirish zaruriyati tug'iladi.
doi:10.5281/zenodo.6560018 fatcat:5oh2dkx6lzd5nag5ytpxwzog5m