THE THERMAL AND ULTRAVIOLET STABILITY OF UNCURED CISPOLYBUTADIENE RUBBER
シスポリブタジエン未加硫ゴムの熱および光安定性

F. Kurihara, T. Kobayashi, K. Ishikawa
1965 NIPPON GOMU KYOKAISHI  
doi:10.2324/gomu.38.569 fatcat:g4umsr2vbrf3hleocfifpdcf2q