Family Life Pathology – Domestic Violence
Патологія родинного життя – насильство в сім'ї

Renata Kartaszyńska
2017 Research Notes  
Психолого-педагогічні науки. -2017. -№ 3 81 УДК 364.4-055.5/7 ПАТОЛОГІЯ РОДИННОГО ЖИТТЯ -НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї Карташинська Р. Рівень родинного насильства, алкоголізму чи інших проявів патології родинного життя ведуть до того, що у дітей і підлітків проявляються численні риси фізичного, психічного та емоційного характеру, які впливають на їх життя в межах існуючої суспільної системи. У даній статі піднімається проблематика впливу насильства в родині на агресивну поведінку дітей і підлітків.
more » ... і підлітків. Агресія може бути виразом аверсійного досвіду і передбачуваної користі. Аверсійний досвід викликає загальний стан емоційного збудження, яке може привести до кількох видів поведінки, залежно від того, як особистість навчила себе долати в собі стреси (агресія, відступ, прохання про допомогу). Агресія може також виступати за відсутності емоційного збудження, коли особистість вважає, що така поведінка приведе до бажаного результату. У своїх міркуваннях ми притримуємося компромісної позиції, найбільш прийнятної у педагогічній літературі. Вона об'єднує різні теорії агресії і передбачає, що агресивна поведінка людини є результатом фрустрації і закріплюється в результаті суспільного научіння. В науковій літературі з предмету "проблематика праці" її значення аналізується з різних аспектів, наприклад у межах ставлення до праці, мотивації до праці, задоволення від праці, праці як цінності і її якості. У даній статті обговорено питання, що стосуються сутності праці і професії, проблематику людського капіталу, значення праці для особистості і суспільства, а також роль праці в індивідуальному і суспільно-економічному вимірі. Акцентовано увагу на проблемі безробіття як негативному суспільному явищі і умовах працевлаштуванні у Польщі. Ключові слова: сім'я, родинні стосунки, насильство в родині.
doi:10.31654/2663-4902-2017-pp-3-81-91 fatcat:aknyl26odnch7c3y5pkj3a5mly