Kanukova Z.V. Traditsiya v Sovremennom Osetinskom Obshchestve [Tradition in Modern Ossetian Society]. Vladikavkaz: Ir, 2018. 135 p

Berta V. Tuaeva
2020 RUDN Journal of Russian History  
doi:10.22363/2312-8674-2020-19-2-486-489 fatcat:gqgfv5g4brbhxcefmtjomr5y7y