THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "COMPETENCIES IN THE ART OF ARTISTIC WEAVING" OF THE FUTURE SPECIALIST IN ARTS AND CRAFTS IN ACCORDANCE WITH STATE STANDARDS OF UKRAINE

Ye. Lypovetska
2021 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Є. Ю. Липовецька аспірант кафедри теорії та методики професійної освіти психолого-педагогічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, викладач кафедри мистецтв КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНОСТІ З МИСТЕЦТВА ХУДОЖНЬОГО ТКАЦТВА» МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ Система освіти спирається на
more » ... ся на науково-теоретичну базу формування особистості та широко використовує різні засоби і форми, серед яких художня освіта набуває особливого значення. Декоративна діяльність, а саме вивчення художнього текстилю, розглянута в дослідженні, дає широкі можливості для розкриття індивідуальності. Заснована на багатовіковому народному досвіді, вона розвиває творчі здібності, духовно збагачує особистість, несе в собі знання і вміння багатьох поколінь. У процесі художнього ткацтва розвивається психіка, формується інтелектуальний потенціал, розвиваються творча активність, ініціатива, виховуються посидючість, працьовитість і багато іншого. У програмах за видами декоративно-прикладного мистецтва для художньо-графічних факультетів, на наш погляд, недостатньо конкретизовані цілі і завдання навчальних завдань з оволодіння закономірностями основ ДПМ та не цілком обґрунтований взаємозв'язок теоретичного курсу з практичними заняттями з художнього текстилю. Зміст навчальних програм з художнього текстилю передбачає лише вивчення окремих закономірностей декоративного зображення й орнаменту, при цьому формування компетентностей з художнього ткацтва стає другорядним завданням. Під час вивчення художнього ткацтва роль і значення компетентностей майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва мають розглядатися цілеспрямовано, необхідно вивчати історію розвитку мистецтва та освіти в галузі художньої творчості, акцентувати увагу на декоративному мистецтві. Сформоване протиріччя між вимогою сучасного суспільства до рівня майстерності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва і відсутністю науково обґрунтованої системи поетапного формування компетентностей з художнього ткацтва різних рівнів зумовило створення цієї статті з метою висвітлення сутності та структури поняття «компетентностей з мистецтва художнього ткацтва майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва» з оглядом на державні стандарти фахових компетентностей, затверджених Міністерством освіти і науки України. Ключові слова: художнє ткацтво, декоративно-прикладне мистецтво, фахова компетентність, компетентності з мистецтва художнього ткацтва, педагогіка, державні стандарти освіти України, художня освіта, професійна освіта.
doi:10.32840/1992-5786.2021.74-1.20 fatcat:5ha3iclwpbcnzgfynqkwmxlpsu