Prescriptum

Romuald Cudak
2020 Postscriptum Polonistyczne  
Współczesne kino polskie intryguje. Wydaje się, że jest inne niż starsze produkcje i zróżnicowane w swej artystycznej ofercie. Współczesny film polski zaznacza swoją obecność na ekranach polskich kin i na rynkach światowych. Dlatego też poprosiliśmy znanych krajowych i zagranicznych filmoznawców, aby zdiagnozowali sytuację. Efektem jest właśnie niniejszy numer "Postscriptum Polonistycznego", który oddajemy do rąk Szanownych Czytelników. Koncepcja tytułu numeru (Kino po...) oraz układu artykułów
more » ... zrodziła się po lekturze tekstu Marka Haltofa Ciągle żywy, który opisuje stan polskiego kina po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Jednakże rozprawy pomieszczone w numerze uwzględniają zarówno perspektywę diachroniczną, jak i synchroniczną opisu. Mamy zatem m.in. kino po odwilży, po zburzeniu muru i po reformie, ale również po swojemu, po europejsku, po tamtej stronie granicy i po adaptacji. Rozprawom towarzyszy dział Mikrowywiady, w którym Czytelnik znajdzie rozmowy i wywiady internetowe ze współczesnymi reżyserami różnych pokoleń, w których twórcy opowiadają o swoich planach na przyszłość, o swoich dotychczasowych doświadczeniach filmowych, wypowiadają się na temat kondycji współczesnego polskiego kina oraz na temat rozwoju kina śląskiego. Część filmoznawczą numeru domyka esej Filmowa pólka 2009, który opisuje dziesięć najważniejszych polskich filmów, które weszły na ekrany kin w ubiegłym roku. W dziale Varia można znaleźć dwa artykuły. Pierwszy z nich to opis biblioteki katedralnej Strängnäs i jej polskich zbiorów. Drugi z artykułów to recenzja multimedialnego programu do nauki polskiej frazeologii "Frazpol". Autor, wskazując na konieczność uczenia frazeologii cudzoziemców oraz na wpływ tej sprawności na rozwój kompetencji językowej, opisuje zasady działania i możliwości tego nowatorskiego programu. W dziale Kronika publikujemy pożegnanie naszej przyjaciółki Ludmiły Petruchiny, profesor Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki.
doaj:5730bcbc36504d1b886981ca851f8ec7 fatcat:76h55vldpvb7heqsseyjqdo6py