Unusual Case of Bezold's Abscess

Dinkar Tembe
1967 Journal of Laryngology and Otology  
Özet Bezold absesi derin servikal alanlarda otomastoiditis bir apse komplikasyonudur. Antibiyotikler, antibiyotik öncesi çağa göre otitis media ait komplikasyonların sıklığında genel bir düşüş yapmışlarır. Burada üst toraks sıradışı uzantısı ile Bezold adlı apsesi olan 23 yaşındaki erkek sunuldu. Abstract The Bezold's abscess is an abscess in deep cervical spaces that is considered as a complication of otomastoiditis. Antibiotics have produced an overall decline in the frequency of
more » ... ncy of complications of otitis media relative to the pre-antibiotic era. Here we report a 23 year old male with Bezold's abscess with unusual extension to upper thorax.
doi:10.1017/s0022215100067487 fatcat:d7z76ngbjfhlnhqtv5ak4ryqay