Основні складові інноваційної стратегії розвитку хлібопекарських підприємств

Н. І. Дурбалова
2020 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
У статті показано стан хлібопекарської промисловості і тенденції її розвитку в Україні. Доведе-но необхідність впровадження стратегій саме інноваційного розвитку як єдино можливого напряму ро-звитку підприємств промисловості. Розглянуто типи інноваційних стратегій і виявлено, які саме необ-хідно застосовувати для ефективного розвитку підприємств. Відзначено, що робота в статті було про-ведена з метою всебічного і ґрунтовного дослідження основних інноваційних стратегій розвитку
more » ... х підприємств. Показані результати проведеного аналізу типів інноваційних стратегійрозвитку та обґрунтовано виділення синергетичної стратегії як певного типу. Підкреслено, що синер-гетична стратегія об'єднує підприємства на основі їхніх наукових потенціалів, наслідком чого є приско-рення генерації і практичного впровадження інновацій. Було виявлено, що реалізація зазначеної си-нергетичної інноваційної стратегії за допомогою підсумовування потенціалів вітчизняних інноваційноорієнтованих хлібопекарських підприємств призведе до довготривалої конкурентоспроможності і, якрезультат, прибутковості.
doi:10.15673/fie.v12i3.1817 fatcat:xvxmqd75lnbkzkcjaanzgpn2uq