Photoacoustic signal saturation characteristics of concentrated gases

Li Zhi-Hui, Yuan Chang-Ying, Meng Gui, Yan Zheng-Xin, Shang Li-Ping
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.6908 fatcat:yv3ujv24m5hndh5jrjhvb3oywi