Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2020

Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
2020 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
El text recull el comentari de les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua dictades durant el primer semestre de 2020.
doi:10.2436/rld.i74.2020.3567 doaj:9b3363b78a36497696703ff6cdaf3591 fatcat:urqueuaxxnhlhikby3qdvyr75i