Campylobacter myocarditis with septic shock and STEMI equivalent in a young patient
Kampylobakterová myokarditida se septickým šokem a ekvivalentem STEMI u mladé pacientky

Jakub Rychlík, Martin Zeman, Jiří Hlas, Petr Šimek, Milan Sepši, Zdeněk Klimsa
2016 Interní medicína pro praxi  
2 Ústav soudního lékařství FNUSA Brno 3 Interní kardiologická klinika FN Brno V Nemocnici Jihlava byla hospitalizována mladá pacientka pro gastroenteritidu, která se rychle vyvinula až do obrazu septického šoku. Ze stolice byl kultivován Campylobacter jejuni. Současně u této pacientky došlo k rozvoji perimyokarditidy s přechodným obrazem elevací ST úseku v unipolárních svodech V 1 -V 3 . Po léčbě ampicilinem a ciprofloxacinem došlo k rychlé úpravě klinického stavu a pacientka je i po šesti
more » ... je i po šesti měsících sledování zcela bez potíží. Pokud je nám známo, jedná se o první zdokumentovaný případ myokarditidy asociované s infekcí C. jejuni na území České republiky. Klíčová slova: perimyokarditida, Campylobacter jejuni, šok, infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI). Campylobacter myocarditis with septic shock and STEMI equivalent in a young patient In this paper we present a case report of a young patient that was hospitalized in Jihlava hospital for gastroenteritis with fulminant progress resulting in septic shock. Stool cultivation was positive for Campylobacter jejuni. Bacterial infection caused perimyocarditis with transient ST elevation in unipolar leads V1-V3. Patient recovered completely after ampicilin and ciprofloxacin therapy including 6 months of follow up. To our best knowledge this is the first documented case of periomyocarditis associated with C. jejuni infection in the Czech Republic. Třiadvacetiletá pacientka s anamnézou týden trvajících profuzních průjmů byla přijata v šokovém stavu. V posledním týdnu před hospitalizací vyloučila požití rizikových potravin nebo výskyt infekčního onemocnění v rodině. Popisovala klidovou, dvě hodiny trvající, plošnou bolest za hrudní kostí tlakového charakteru, která se propagovala mezi lopatky. Na EKG byly zobrazeny elevace ST úseku v unipolárních hrudních svodech V 1 -V 3 (Obr.
doi:10.36290/int.2016.024 fatcat:77kvr2z7xbdkdaeis3ztrmcepy