ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ

В. П. Приходько
2017 Міжнародний науковий вісник  
Міжнародний науковий вісник. Випуск 3 (16). Ужгород, 2017 Приходько В.П., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна) ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ У статті проаналізовано місце і роль вищої школи у контексті формування інноваційної економіки та економіки знань. Особливу увагу приділено проблемам та перспективам розвитку інноваційного потенціалу Ужгородського
more » ... національного університету. Ключові слова: інноваційний університет, «трикутник знань», вищий навчальний заклад, Ужгородський національний університет, інвестиційноінноваційна модель. The article analyzes the place and role of higher education in the context of the formation of an innovative economy and knowledge economy. Particular attention is paid to the problems and prospects of the development of innovative potential of Uzhgorod National University.
doi:10.24144/2218-5348.2017.3(16).50-60 fatcat:aroafle2sveiblrzsg3lppryga