Accidentally posterolateral thoracotomy

Ayşen Taslak Şengül
2013 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Penetran toraks travmalarının birçoğu, ateşli silah veya bıçak yaralanması sonucu gelişir. Penetran toraks travmasına neden olan cam kazalarında ise, ölümcül yaralanmalar, cam kapıya çarpma veya cam üstüne düşme ile gerçekleşir. Otuz bir yaşında bir erkek hasta, cam kapıya çarparak yaralanma sonucu acil servise başvurdu. Sol arka yan torakotomi şeklinde 20 cm kesi, 10 cm kaburgalar arası defekt ve toraks içinde 5x7 cm cam parçası olmasına rağmen hastanın genel durumu iyi ve vital bulguları
more » ... ital bulguları stabildi. Bu yazıda, kazara sol arka yan torakotomi şeklinde yaralanan fakat organ hasarı olmayan penetran toraks travmalı olgu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu. Anah tar söz cük ler: Kazara; yabancı cisim; penetran toraks travması.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5348 fatcat:zp46rjisvbctlpo5ihglywmjze