Rusijos politinių diskursų prieštaringumai: filosofinė diskurso analizė

Tomas Kavaliauskas
2019 LOGOS  
The article analyses three Russian discourses that are of a propagandistic type: the Victory Day, Tsar-Russia, and Russian Idea discourse. These discourses are compared in search for their contradictions. The author also pays attention to the overlapping meanings in these discourses. for the purpose of discourse analysis a philosophical method is applied. It integrates such terminology as discourse closure, rejection of meanings, objectivity as ideologically constructed reality, the will to
more » ... ty, the will to truth. Also the perspective of cultural studies is used. The Russian cultural perspective is explained. Eclectic symbols of ideologically contradictory meanings reflect contradictions and paradoxes of the Russian political discourse. The ideologists of contemporary Russia do ignore such logical contradictions in the discourses; rather they selectively manipulate with the different meanings. SAnTrAUKA Straipsnyje analizuojamos trys Rusijos propagandinio pobūdžio diskursai: pergalės dienos diskursas, carinės-ortodoksinės Rusijos diskursas ir Rusiškosios idėjos diskursas. Šie diskursai yra lyginami pabrėžiant jų prieštaringumus. Tačiau atsižvelgiama ir į jų prasmių sutapimus, pavyzdžiui, dėl mesianizmo. Diskursų analizei atlikti naudojamasi filosofinės diskurso analizės metodika, integruojami tokie terminai kaip diskurso uždarymas, prasmių atmetimas, objektyvumas kaip ideologiškai sukonstruota tikrovė, valia tiesai. Taip pat pasitelkiama kultūrologinė prieiga, aiškinama rusiškoji kultūrinė perspektyva. Eklektiška ideologiškai prieštaringų simbolių sumaištis atspindi Rusijos politinių diskursų prieštaringumus bei paradoksus. Šiandieninės Rusijos propagandos ideologai nepaiso loginių skirtingų diskursų prieštaravimų, selektyviai manipuliuoja skirtingomis jų prasmėmis. LOGOS 99 2019 BALANDIS • BIRŽELIS ĮŽAnGInIS ŽODIS Šiame straipsnyje bus analizuojami keli skirtingi Rusijos politiniai diskursai ir su jais susiję simboliai. Politiniai diskursai yra propagandinio pobūdžio, todėl svarbu apsibrėžti, kaip traktuosime propagandą. Propaganda (lot. propago -skleidžiu, platinu) yra viešas, instituciškai reglamentuotas, tinklinis, pasikartojantis masių ar socialinių grupių įtikinėjimas. Jis yra susijęs su specialiu mąstymo formų konstravimu, ideologinių suvokimo ir vaizduotės schemų indoktrinacija, emocijų ir jausmų stimuliavimu ir valdymu. Propaganda tai pasiekia kurdama patrauklias kalbas, paveikslus, devizus (angl. slogan), eilėraščius, skulptūras, kino filmus, mokomąją literatūrą, architektūrinę ir programinę aplinką. <...> Svarbiausi propagandos veiklos orientyrai yra: instituciškai kontroliuojamas ir konstruojamas mąstymas, visuomeninė tapatybė ir manipuliuojama nuomonė, kontroliuojamas elgesys (Mažeikis, 2010: 19).
doi:10.24101/logos.2019.29 fatcat:tnyncjtixzct5anj55n5ddaksa