FEATURES OF PERFORMING AND NECESSITY TO IMPROVE FINANCIAL INVESTIGATIONS MISUSE OF BUDGET FUNDS IN UKRAINE
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

Deniza Dolbneva
2019 Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Economy and Management  
У статті розкрито сутність та особливості проведення фінансових розслідувань нецільового використання бюджетних коштів в Україні шляхом розкриття предмета злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо нецільового використання бюджетних коштів, об'єктів і суб'єктів фінансових розслідувань цього злочину. Визначено перелік основних правоохоронних і контролюючих органів, до компетенції яких входить обов'язок проведення фінансових розслідувань та попередження вчинення злочинів у бюджетній
more » ... рі. Визначена важливість налагодження ефективної взаємодії між цими органами влади як передумови результативності їхньої професійної діяльності і цільового використання державних коштів. Обґрунтована необхідність удосконалення системи фінансових розслідувань в Україні у контексті створення Служби фінансових розслідувань.
doi:10.32838/2523-4803/69-6-21 fatcat:uxjdnkr7hvdqbhhnauanrpy2ka