Mitral paravalvular leak closure via minimal invasive transapical approach

Atila İyisoy
2014 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Paravalvüler kaçak, kalp kapak replasmanı ameliyatı sonrasında morbiditeyi anlamlı düzeyde artırabilen sık görülen bir komplikasyondur. Semptomatik hastalara genellikle kaçak tamiri cerrahisi yapılır. Paravalvüler kaçağı bulunan hastaların büyük çoğunluğunun cerrahi kapatma açısından yüksek risk sınıfında bulunması nedeni ile perkütan kapama tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak, defekt anatomilerinin kompleks yapısı perkütan kapama işlemini zorlaştırmakta ve önemli düzeyde cerrahi deneyim
more » ... cerrahi deneyim gerektirmektedir. Çift mekanik protez bulunan hastalarda teknik zorluklar nedeni ile perkütan yolla ciddi mitral paravalvüler kaçak tamiri yapılamayabilir. Bu yazıda, minimal invaziv transapikal yaklaşımla mitral paravalvüler kaçak tamiri yapılan 49 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Anah tar söz cük ler: Minimal invaziv; paravalvüler kaçak; transapikal. Paravalvular leak is a common postoperative complication of cardiac valve replacement, leading to a significant morbidity. Leak closure surgery is usually performed in symptomatic patients. Since most patients with paravalvular leak have a high risk profile for surgical closure, percutaneous closure is the preferred treatment modality. However, complex anatomy of the defects may complicate percutaneous closure procedures, requiring substantial surgical expertise. It is unlikely to close severe mitral paravalvular leaks in patients with dual mechanical prostheses percutaneously due to technical difficulties. In this article, we report a 49-year-old male case with mitral paravalvular leak closure via transapical approach using minimal invasive surgery.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7666 fatcat:x2dsuladl5g45fop5io5oe6g74