Czy "formowanie się pojęć u zwierząt" może być weryfikowalną hipotezą empiryczną?

Maciej Blaszak
1995 Anthropological Review  
CAN "CONCEPT FORMATION IN ANIMALS" BE A VERIFIABLE, EMPIRICAL HYPOTHESIS? The purpose of this paper is to assess whether experimental research in animals have concepts.
doi:10.18778/1898-6773.58.09 fatcat:y3rm7rpohvbwnlvrjzajjmvgcu