Antigen Detection in the Murine Models of Systemic Candidiasis
深在性カンジタ症のマウス感染モデルにおける血中抗原の検出

Kotaro MITSUTAKE, Shigeru KOHNO, Haruko MATSUDA, Yuko YOSHITOMI, Yoshitsugu MIYAZAKI, Yasuhito HIGASHIYAMA, Ken-ichi TANAKA, Masanori IWAMOTO, Shigefumi MAESAKI, Mitsuo KAKU, Hironobu KOGA, Kohei HARA
1992 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.66.716 pmid:1431353 fatcat:hz2ec3xsrnd7pm7synlb2stt3i