Dyrektorium o mszach św. z udziałem dzieci

Święta Kongregacja Kultu Bożego
1977 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
WSTĘP 1. Kościół ma obowiązek otaczać szczególną opieką dzieci ochrzczo ne, które mają być wprowadzone w pełnię inicjacji chrześcijańskiej przez sakramenty Eucharystii i Bierzmowania oraz te, które niedawno przystąpiły do pierwszej Komunii świętej. Warunki bowiem współ czesnego życia, w jakich dzieci wzrastają, nie wywierają korzystnego wpływu na ich duchowy rozwój h Zdarza się często, że rodzice za mało troszczą się o tp, by wypełnić zobowiązania przyjęte podczas Chrztu swoich dzieci co do ich
more » ... chrześcijańskiego wychowania. 2. Istnieje specyficzna trudność wychowania dzieci w Kościele, po nieważ liturgiczne obrzędy, zwłaszcza związane z Eucharystią, nie mogą wywierać na nie w pełni właściwego sobie wpływu wycho wawczego 1 2. Chociaż obecnie wolno używać języka ojczystego we Mszy św., jednak słowa i znaki nie zostały wystarczająco przystosowane do mentalności dziecka. Także w codziennym swoim życiu dzieci nie zawsze rozumieją wszystko, co przeżywają razem z dorosłymi, i nie jest to dla nich czymś przykrym. Dlatego nie można wymagać, aby w liturgii wszyst kie szczegóły musiały być dla nich zrozumiałe. Należy się jednak obawiać, że dzieci w dziedzinie duchowej stracą bardzo dużo, jeżeli całymi latami spotykać się będą stale w Kościele 1 por. S. Kongr. d. s. Duchowieństwa, Ogólne Dyrektorium Kateche tyczne, 5; A. A. S. 64 (1972) s. 101-102. 2 por. Sob. Wat. II, Konst. o Sw. Liturgii, 33.
doi:10.21906/rbl.1668 fatcat:raf6q6kf3vhvxp54hn6juzvvii