Daša Cvjetičanin

Noemi Cristiani, Luciano Lister, Carola Ribeck, Ravmond Miller, Sonia Calpanchav
unpublished
Ljubljana-Seminar slovenskega je-zika, literature in kulture je tra-dicionalna prireditev, namenjena vsem tujcem, ki slovenščino razis-kujejo, poučujejo, prevajajo ali pa jo kako drugače vključujejo v svoje delo in življenje. Letos se je v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Uni-verze v Ljubljani, začel prejšnji po-nedeljek, trajal pa bo do konca tega tedna. Seminar, ki vsako leto v prvi polovici julija privabi
more » ... množico ude-ležencev z vsega sveta, je tokrat že 46. po vrsti, udeležilo pa se ga je 130 udeležencev iz 28 držav; med njimi je 99 študentov in 31 zaposlenih, pri-bližno polovica pa jih dela na uni-verzah in inštitutih v tujini. Paleta obiskovalcev seminarja je tudi letos pisana: univerzitetni pro-fesorji in študentje slovenistike ter kala-takrat za dlje časa, saj razmišlja o nadaljevanju študija prav v Slo-veniji.
fatcat:phh6xzc43rb3lb3zmwq7bf2ceq