Inspiracje młodopolskich rzeźbiarzy w kontekście wystawy "Polska rzeźba fin de siècle'u"

Maria Stopyra
2019
Problem badawczy obejmował zjawisko wzorowania się rodzimych rzeźbiarzy naszego modernizmu na nowych kierunkach tamtego czasu. W kompozycjach młodopolskich rzeźbiarzy widoczne są inspiracje impresjonizmem (zauważalne m.in. w miękkim modelowaniu brył), ekspresjonizmem (odnajdujemy je w pełnej wyrazu wymowie rzeźb) i secesją (na przykład w płynnej, łagodnej, falistej linii przy jednoczesnym uproszczeniu kształtów realizowanych dzieł). Idee płynęły głównie z Paryża jako artystycznego centrum
more » ... ez nawiązywanie do dzieł Auguste'a Rodina) oraz ośrodków secesyjnych. Należy zaakcentować, że owo "wzorowanie się" istnieje w eksponowanych dziełach zarówno w tematyce, w formalnym ujęciu motywów, w formatach, jak i w tworzywie. W epoce fin de siècle'u wielką rolę odegrały odlewy w brązie. "Brązy" na przestrzeni wieków, mimo że powstawały nierzadko, to "mocną" pozycję miały właśnie w twórczości młodopolskich artystów 1 . Czas ten w dziejach sztuki polskiej obfitował w wybitne utwory najznakomitszych twórców we wszystkich dziedzinach. Według słów Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej: "Wydaje się [...], że kilkanaście pierwszych lat XX stulecia było jednym z najlepszych i najważniejszych okresów w dziejach rzeźby na ziemiach polskich" 2 . Istniejące opracowania dotyczące dzieł rzeźbiarskich, np. Katarzyny Mikockiej-Rachubowej Rzeźba polska XIX wieku. Od klasycyzmu do symbolizmu, Piotra Szuberta Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku, Anny Król Rzeźba polska XIX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Agnieszki Janczyk 1 P. Szubert, Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1995, s. 15-16, A. Król, Rzeźba polska XIX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Legnica-Szczecin 2004, s. 15. (Aktualnie w muzeach i zbiorach prywatnych jest sporo zachowanych odlewów w brązie). 2 S. Krzysztofowicz-Kozakowska [i in.], Dzieje sztuki polskiej, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków [2004], s. 596.
doi:10.11588/psp.2015.0.68645 fatcat:qvvq65sjuvadxhzxbj74ihrz7q