Functions of municipal geographic information systems through the prism of their usage analysis

A. Oreshchenko
2017 Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya  
Today, the ways of using the municipal geoinformation systems and their functions have not been sufficiently described in the literature. In given paper, functions of GIS are screened and discussed based on scientific publications and learning materials. Additionally they studied the appropriation of GIS, solved problems, target group or production process in which indicated operation of these programs. As far as analogic functions often have different names in different sources, ther were
more » ... ed by merging in categories and reducing to generalized and laconic representation. We screened 45 scientific publications and 10 textbooks, and identified 62 functions. They were divided in 3 categories depending on their final usage result. Systemic functions (13) are those typical for software: queries, visualization and data collecting, import-export. Applied functions (17) allow getting more sensible result, e.g., map ready for use (cartographic function), model (modeling function), new regular occurrence or characteristic of an object (spatial analysis function), or data set (data management function). More attention is paid to high-level functions (32) because they are related to the final aim of designing the municipal GIS: production automatization, economic, research, reference, consolidation etc. The explanation is iven for the most complicated function definitions. The discussion section deals with the issues related to defining and classification of functions and ambiguous interpretation of them. In the conclusion some reflections on high GIS popularity are presented. Андрій ОРЕЩЕНКО Київський національний університет імені Тараса Шевченка logograd@ukr.net Анотація: Способи використання муніципальних геоінформаційних систем та їх функції розкриті на сьогодні не повністю. Функції цих програм виявляли шляхом аналізу способів їх використання, описаних у наукових публікаціях та навчальних матеріалах. Додатково вивчали призначення ГІС, вирішену проблему, цільову аудиторію або виробничі процесі, у яких описано застосування цих програм. Оскільки у різних джерелах аналогічні функції можуть мати різні назви, їх уніфікували -об'єднували в категорії і приводили до узагальненого і лаконічного вигляду. У результаті огляду понад 45 досліджень та 10 підручників) були виявлені 62 функції. Їх поділили на 3 групи залежно від приналежності до кінцевого результату. До системних віднесені типові функції для програмного забезпечення: запити, візуалізація і збір даних, імпорт-експорт. Всього автори статей і книг згадали 13 функцій. Прикладні функції (17) дозволяють отримати більш осмислений результат: картографічна -готову до використання карту, моделювання -модель, просторовий аналіз -нову закономірність або характеристику об'єкта, управління даними -набір даних. Високорівневим функціям була приділена більша увага, бо вони вказують на кінцеву мету розроблення муніципальних ГІС: автоматизацію виробництва, економічну, дослідницьку, довідкову, консолідаційну (32). Складним для розуміння поняттям дано пояснення. В обговоренні результатів вказано проблеми у виділенні та класифікації функцій і їх неоднозначного трактування. У висновках викладено причини популярності геоінформаційних систем.
doi:10.17721/2413-7154/2017.78.35-46 fatcat:b4eub62ypzgrthyk556i43xyta