Wspieranie osób starszych. Przewodnik dla praktyka [article]

Nicoleta Acomi, Manuel Carabias, Luis Ochoa Siguencia, Dragan Any Elisabeta, Fabiola Porcelli, Renata Ochoa-Dąderska, Daniel Dragan, Savino Ricchiuto, Damiana Sudano, Bogdan Chiris, Laura Amoroso, Agnieszka Checinska-Kopiec (+3 others)
2021 Zenodo  
Aktywne starzenie się oznacza pomaganie ludziom jak najdłużej kierować własnym życiem. Ponieważ utrzymywanie aktywności umysłu jest równie ważne, jak utrzymywanie aktywności fizycznej ciała, istnieje pilna potrzeba kontekstu edukacyjnego, kulturowego i społecznego. Zgodnie z Raportem Analitycznym Indeksu Aktywności Starzenia się (UNECE, Integracja i udział osób starszych w społeczeństwie, 2009) zaangażowanie osób starszych (w wieku 55-74) w edukację waha się w 28 krajach UE od 0,2% do 19,3%.
more » ... sorcjum utworzone przez pięć organizacji pozarządowych przeprowadziło badania podstawowe, analizy i wywiady dotyczące poszczególnych krajów, aby zrozumieć przyczyny obniżonego poziomu zaangażowania seniorów w działania na rzecz edukacji, integracji i wymiany doświadczeń. Na podstawie zebranych danych zespół badawczy doszedł do wniosku, że opracowano innowacyjne ramy kursów mające na celu poprawę umiejętności edukatorów i personelu pracującego z seniorami. Kurs ten składa się z 5 modułów, których celem jest dostarczenie potrzebnej wiedzy oraz wspieranie rozwoju umiejętności i postaw kadry pracującej z osobami starszymi. Moduły zostały zaprojektowane zgodnie z napotkanymi potrzebami poprzednich badań: Poznawanie swoich seniorów Zrozum swoich seniorów Pracuj z seniorami Wzmocnij seniorów Doceń swoich seniorów
doi:10.5281/zenodo.5767087 fatcat:mr3vgvixcjevhoqscz4e5azbhm