Розробка процедури ідентифікації факторів небезпеки на об'єктах малотонажного хімічного виробництва

В. М. Лобойченко
2020 Zenodo  
Проаналізовано надзвичайні ситуації техногенного характеру, в тому числі й унаслідок те-хнологічних аварій на потенційно небезпечних об'єктах, пов'язаних з погіршенням якості води. Досліджено підходи до визначення стану вод, що знаходяться під впливом антропогенних забру-днювачів різного походження. Запропоновано процедуру ідентифікації факторів небезпеки про-цесу виникнення надзвичайної ситуації на об'єктах малотоннажного хімічного виробництва. Процедуру апробовано на прикладі дослідження
more » ... х зразків, відібраних в межах впливу по-тенційно небезпечного об'єкта. За результатами експериментальних досліджень отримано питомі електропровідності й коефіцієнти ідентифікації небезпеки водних проб в умовно санітарній зоні об'єкту малотоннажного хімічного виробництва. Встановлено, що значення даних параметрів коливаються в діапазонах 760–5000 мкСм/см (електропровідність) та 0,18 –1,30 (коефіцієнт іден-тифікації небезпеки). Максимальне значення похибки визначення електропровідності та коефіці-єнта ідентифікації небезпеки не перебільшує 3 % при вірогідності 0,95. Відмічено незадовільний стан водних джерел в межах впливу об'єкту малотоннажного хімічного виробництва. Показано, що майже всі досліджувані зразки води мають 2-3 кратне перевищення сольового вмісту порів-няно з нормативними значеннями, що може спричинити виникнення надзвичайної ситуації об'єктового та місцевого рівня. Показано суттєву відмінність хімічного складу досліджуваних вод, які знаходяться в межах впливу досліджуваного об'єкту. Отримані дані вказують на можли-вість застосування процедури ідентифікації факторів небезпеки процесу виникнення надзвичай-ної ситуації на об'єктах малотоннажного хімічного виробництва. Запропоновано використання цієї процедури для ідентифікації небезпеки в інтересах попередження надзвичайних ситуацій унаслідок накопичувального впливу технологічних аварій на даних об'єктах.
doi:10.5281/zenodo.3648024 fatcat:gykuj5xn4vcozje7po6qbtlaoe