Ο ρόλος των ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων στην άμυνα του οργανισμού έναντι βακτηριακών παθογόνων σε μοντέλα πειραματοζώων με σήψη:

Ειρήνη Ι. Χριστάκη
2012
Υπόβαθρο. Τα κύτταρα φυσικοί φονείς ή κυτταροκτόνα κύτταρα (ΝΚ) και τα κύτταρα ΝΚΤ παίζουν βασικό ρόλο στην βακτηριακή λοίμωξη και τη σήψη, δεδομένου ότι λειτουργούν ρυθμιστικά μεταξύ της έμφυτης και της επίκτητης ανοσιακής απάντησης. Σε αυτή τη μελέτη, ερευνήθηκε ο ρόλος των ΝΚ και κυττάρων ΝΚΤ στην άμυνα του ξενιστή έναντι του Streptococcus pneumoniae, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και σήψης στους μύες. Μέθοδοι. Χρησιμοποιήσαμε τέσσερις ομάδες των C57BL / 6 ποντικών
more » ... (n= 5-15μύες/ομάδα για κάθε σετ πειραμάτων). Τα ζώα μολύνθηκαν με ενδοτραχειακή ενστάλλαξη 50μL εναιωρήματος S. pneumoniae (5x105 cfu). Είκοσι-τέσσερις ώρες πριν από τον βακτηριακό ενοφθαλμισμό, η εξάντληση των κυττάρων ΝΚ επιτεύχθηκε με ενδοφλέβια (IV) χορήγηση του αντι-asialoGM1 πολυκλωνικού αντισώματος σε μία ομάδα, και το αντι-CD1d (κλώνος 1B1) μονοκλωνικό αντίσωμα δόθηκε για εξάντληση των κυττάρων ΝΚΤ σε μία δεύτερη ομάδα. Η ομάδα ελέγχου έλαβε ίσο όγκο μη ειδικού ισοτυπικού αντισώματος IV και μια τέταρτη ομάδα έλαβε ενδοτραχειακή εγκατάσταση φυσιολογικού ορού. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα θνησιμότητας όπου τα ζώα παρατηρήθηκαν καθημερινά για 7 ημέρες και οι θάνατοι καταγράφηκαν. Η καμπύλη επιβίωσης σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Kaplan-Meier και οι διαφορές στην επιβίωση μεταξύ των ομάδων συγκρίθηκαν με τη δοκιμασία log-rank. Στη συνέχεια, στα επόμενα σετ πειραμάτων, τα ζώα υποβλήθηκαν σε ευθανασία 48 ώρες μετά τον ενδοτραχειακό ενοφθαλμισμό του πνευμονιόκοκκου. Μετρήθηκαν τα επίπεδα της IFN-γ και IL-10 στον ορό και των IFN-γ και TNF-α στα υπερκείμενα πνευμονικού ιστού, όπως και δείγματα ιστών από τον πνεύμονα και το ήπαρ αναλύθηκαν για τον ποσοτικό προσδιοριμό βακτηριακών αποικιών. Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε απομόνωση των ΝΚ κυττάρων του σπληνός κι έγινε κυτταρομετρία ροής για να εξακριβωθεί η εξάντληση των ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων, να προσδιοριστεί η απόπτωση των σπληνοκυττάρων και να μελετηθούν συγκεκριμένοι κυτταρικοί πληθυσμοί του σπληνός. Παράλληλα, έγινε μελέτη έκφρασης του σπληνικού miRNA και mRNA [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.130807 fatcat:qyblo6cmjzemnkekqphtrw2x3e