Strengthening of Cylindrical Steel Water Tank Under the Seismic Loading

Ali İhsan ÇELİK, Mehmet Metin KÖSE, Tahir AKGÜL, Ahmet Celal APAY
2018 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
Cylindrical steel tanks are widely used to water store and for cooling in nuclear power plants. The seismic behaviour of liquid storage tanks is very complicated due to the hydrodynamic pressures of the fluids in them. In this paper, the epoxy-carbon coating method is suggested to improve of seismic performance of cylindrical steel tanks. Composite epoxy-carbon materials are widely used for winding thin walled cylindrical steel structures. After tank had coated with epoxy-carbon composite
more » ... bon composite material, it was observed that Equivalent (von-Mises) stresses significantly decreased. The maximum hoop stress in the unprotected tank is 81.92 MPa, while the maximum stress is reduced to 44.77 MPa after it was coated with the epoxy-carbon. ÖZET Silindirik çelik sıvı tankları nükleer enerji santrallerde su depolamak ve soğutma amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıvı depolama tanklarının sismik davranışları, içlerdikleri akışkanların hidrodinamik basınçlarından dolayı çok karmaşıktır. Bu makalede, silindirik çelik sıvı tanklarının sismik performansının iyileştirilmesi için epoksi-karbon ile kaplama yöntemi önerilmiştir. Kompozit epoksi-karbon malzemeler, ince duvarlı silindirik çelik yapıların sarılması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Deponun epoksi-karbon kompozit malzeme ile kaplanmasından sonra, Equivalent (von-Mises) stresin ciddi şekilde azaldığı gözlemlenmiştir. Korunmasız tanktaki maksimum çember gerilimi 81.92 MPa iken, maksimum çevre gerilimi epoksi-karbon ile kaplandıktan sonra 44.77 MPa'ya düşmüştür.
doi:10.17780/ksujes.441831 fatcat:vsrj4cyiqrev3njan2q6oig2le