Eckhard Jäger, Robert Geissler (1819-1893). Ein Zeichner von 2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog, Verlag Rockstuhl, Bad Lagensalza 2021, s. 192, 74 ilustr

Radosław Skrycki
2021 Przegląd Zachodniopomorski  
Eckhard Jäger znany jest polskiemu czytelnikowi przede wszystkim jako autor prac dotyczących dawnej kartografii Prus Królewskich i Książęcych oraz Rugii 1 . W ostatnich latach jednak coraz więcej uwagi poświęca nie syntezom poszczególnych krain historycznych, ale osobom -kartografom i wydawcom. Jego ostatnie prace dotyczyły kartografa i rytownika Karla Kolbego 2 oraz miedziorytnika i wydawcy Georga Schreibera 3 . To bardzo ważny dorobek, popularyzujący zarówno postacie najbardziej znanych, jak
more » ... niemal zupełnie niefunkcjonujących w obiegu naukowym kartografów. Tym razem mamy jednak do czynienia z monografią poświęconą innemu aspektowi zainteresowań E. Jägera -ikonografii.
doi:10.18276/pz.2021.36-20 fatcat:ngh2gurpknepthlppzpp7etpba