МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПРОТОКОЛУ HSRP В СЕРЕДОВИЩІ OMNET ++

Євген Морковін
2020 LE TENDENZE E MODELLI DI SVILUPPO DELLA RICERСHE SCIENTIFICI - TOMO 1   unpublished
Морковін Євген Олександрович аспірант Харківський національний університет радіоелектроніки УКРАЇНА Сімейство протоколів FHRP(First Hop Redundancy Protocol) дозволяє будувати комп'ютерні мережі з відмовостійким шлюзом шляхом об'єднання фізичних маршрутизаторів або L3-комутаторів в кластер, який представляє собою віртуальний маршрутизатор, на який призначається віртуальна IPадреса і MAC-адреса (Media Access Control). HSRP протокол реалізован поверх стека протоколів TCP / IP, для доставки
more » ... ля доставки службової інформації використовується протокол UDP (User Datagram Protocol). Маршрутизатор або маршрутизовані комутатори, на яких налаштований і функціонує протокол HSRP, в рамках обміну службовою інформацією вживають так звані пакети вітання (hello packets). У свою чергу дані пакети відправляються на IP-адрес групової розсилки (multicast) 224.0.0.2 (HSRP Version 1) або на 224.0.0.102 (HSRP Version 2) по протоколу UDP на порт 1985 [2]. Перейдемо до самого процесу моделювання роботи протоколу HSRP в середовищі OMNeT ++ для вивчення механізмів його роботи. На рис. 1 показана досліджувана мережа, побудована в середовищі OMNeT ++[1] Рис 1. Модель досліджуваної комп'ютерної мережі в середовищі OMNeT ++
doi:10.36074/13.03.2020.v1.28 fatcat:oa7t7kgstvgungowhuli6z3gcq