FACTORS THAT INFLUENCE THE CAREER PATH AND CAREER SATISFACTION OF A PHARMACY GRADUATE IN ROMANIA

DRAGOȘ FLORIAN CIOLAN
2021 Farmacia  
Career and job satisfaction remain conspicuous factors both for managers and employees, essential for recruitment, retention and the overall organization's productivity and success. To investigate the factors that influence the career and job satisfaction among the community of pharmacy graduates, a questionnaire was conceived. The sample includes 340 respondents which filled the questionnaire between mid-February 2021 and mid-March 2021. The main objective of the present research was to
more » ... gate the degree of job satisfaction of Romanian pharmacy graduates and the factors that are associated with it. Logistic regression analysis was performed based on the questionnaire dataset. The obtained results indicate that recent graduates most probably pursue residency and have a job in the same time. Despite that, the extent postgraduate studies correspond to the job description as well as higher monthly income increases the likelihood a person is satisfied with job. Rezumat Satisfacția cu privire la locul de muncă precum și cea legată de carieră reprezintă factori esențiali pentru recrutare și angajare, dar și pentru productivitatea și succesul organizației. Pentru a investiga factorii care influențează satisfacția cu privire la carieră și locul de muncă, în cazul absolvenților facultăților de farmacie, a fost conceput un studiu pe bază de chestioanar. Eșantionul include 340 de repondenți care au completat chestionarul în perioada februarie 2021martie 2021. Principalul obiectiv al studiului a fost să analizeze gradul de satisfacție al licențiaților în Farmacie din România și factorii de influență. În acest sens, s-a utilizat metoda regresiei logistice, aplicată pe datele de chestionar. Rezultatele au indicat faptul că absolvenții ultimei promoții aleg să continue studiile cu cele postuniversitare de rezidențiat, dar să aibă și un loc de muncă în sectorul privat în același timp. De asemenea, în urma studiului, s-a constatat că gradul de similitudine al postului cu specialitatea studiilor și venitul lunar influențează semnificativ satisfacția cu privire la locul de muncă.
doi:10.31925/farmacia.2021.5.25 fatcat:fvro7uaccjfa7fax3rtdvbkcnu