Is armageddon the alternative to moral enhancement?

Vojin Rakic
2012 Theoria Beograd  
APSTRAKT: Eudajmonistički delatnici moraju da ostvare prevlast u čovečanstvu ukoliko ono ozbiljno želi da smanji verovatnoću samouništenja. Da bi se to postiglo, čovečanstvo treba da bude moralno poboljšano. Ovde će se obrazlagati da bi moralno i kognitivno poboljšanje valjalo kombinovati na takav način da svako kognitivno biopoboljšanje vodi moralnom poboljšanju. KLJUČNE REČI: eudajmonija, konačna šteta, kognitivno poboljšanje, moralno poboljšanje, integrisano neuropoboljšanje.
doi:10.2298/theo1203073r fatcat:qw7fp3ay2vg7hktdvc6iq6oaya