Prognostic assessment of cryosensitivity level for umbilical cord blood hemopoietic tissue with the help of markers of prooxidant activity processes

Tetiana Kalynychenko
2018 ScienceRise Medical Science  
52 18. Mikhailov B. V. Psikhogenno obuslovlennye narusheniia psikhicheskoi sfery v usloviakh chrezvychainykh situatsii // Ukrainian 21. Miroshnik I. M., Gavrilin E. V., Mikhailov B. V. Informatsionno-energenitcheskii yazyk mezhlichnosnogo vzaimodeistvia: Intern. Conf. Mat. // Informational Energy of the Third Millennium. Kyiv-Kryvyi Rih, 2003. P. 128-130. 22. Korolchuk M. S., Korolchuk M. V., Myronets S. M. Psykholohichni osoblyvosti viddalenykh naslidkiv stresohennykh vplyviv [Psychological
more » ... uliarities of remote consequences of stress-generating influences]. Kyiv: Kyiv National University of Commerce, 2014. 276 p. 23. Kasper S. SOA03-01 -Understanding and treating depression // European Psychiatry. 2012. Vol. 27. P. 1. doi: http:// doi.org/10.1016/s0924-9338(12)75663-8 24. Zhupanova D. A. Uluchshenie komplaensa u patsientov s depressiiami (kompleksnaia sistema terapii i otsenka ee effektivnosti) [Better compliance of patience with depressions (comprehensive therapy system and assessment of its effectiveness)]. Ukrainian Мета. Дослідити зв'язок рівня кріочутливості трансплантата гемопоетичної тканини (ГТ) пуповинної крові (ПК) людини за показниками втрати гранулоцитарно-макрофагальних клітин-попередників гемопоезу (ГМ-КПГ) з рівнем активності прооксидантних процесів у цільній крові до початку її кріоконсервування. Методи дослідження. Кріоконсервування виділеної фракції ядровмісних клітин ПК здійснювали методом повільного заморожування під захистом кріопротектора диметилсульфоксиду у кінцевій концентрації 5 %. Втрату ГМ-КПГ визначали за різницею загального вмісту колоній та кластерів до кріоконсервування та після відтаювання зразка в короткостроковій культурі тканини. Активність прооксидантних процесів у ПК досліджували за біохімічними маркерами продуктів пероксидації ліпідів (ПОЛ), що визначали спектрофотометричним методом за концентрацією субстратів (ізольованих подвійних зв'язків -ІПЗ), проміжних (дієнових, триєнових, оксодієнових кон'югатів -ДК, ТК, ОДК, відповідно) та кінцевих продуктів типу основ Шиффа (ШО) для нейтральних ліпідів та фосфоліпідів. Аналіз даних здійснений за моделями аналітичного групування, регресійного аналізу, взаємної спряженості. Результати. Продемонстровано, що рівень кріочутливості ГТ ПК за втратою ГМ-КПГ має прямі кореляційні зв'язки з показниками активності ПОЛ (від середнього до високого рівня значущості). За умови високих рівнів показників ПОЛ в ПК до початку кріоконсервування істотно підвищується відносний ризик (ВР) втрати ГМ-КПГ. Зокрема, у разі пероксидації фосфоліпідів ВР складає: для ІПЗ -5,29; 95 % ДІ: 2,69-10,38; р<0,001; ДК -5, 73; 95 % ДІ: 2,88-11,40; р<0,001; ТК і ОДК -2,81; 95 % ДІ: 1,72-4,60; р<0,001, ШО -1, 92; 95 % ДІ: 1,16-3,18; р<0,01, відповідно. Висновки. Оцінка рівня активності прооксидантних процесів у ПК з використанням біохімічних маркерів іще до початку процедури заморожування має цінність у зв'язку з можливістю створення раннього прогнозу кріочутливості ГТ, що може бути корисним для вибору тактики кріоконсервування Ключові слова: гемопоетична тканина пуповинної крові, кріочутливість, перекисне окислення ліпідів, гранулоцитарно-макрофагальні клітини-попередники гемопоезу, низькотемпературні банки пуповинної крові Рекомендовано до публікації д-р мед. наук, професор Лановенко І. І. Дата надходження рукопису 29.05.2018 Калиниченко Тетяна Олексіївна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, лабораторія кріоконсервування гемопоетичних клітин, Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України», вул. Максима Берлинського, 12, м. Київ,
doi:10.15587/2519-4798.2018.138222 fatcat:haqeqnxalvbprioynss6m7pldy