Економіка промисловості та організація виробництва Industrial economics and organization of production 32 РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

unpublished
Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Розвиток інтелектуальної складової трудового потенціалу на виробничому підприємстві [Електронний ресурс] / І.Д. Слепухіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. -2014. -№ 4 (14). -С. 32-36. -Режим доступу до журн.:
fatcat:sqtu454xjfcbdkrfq6wrikktx4