Славянская война цивилизаций? Современное неоевразийство и украинский конфликт

2017 Kultura Słowian Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU  
Streszczenie Ukraina była i jest oceniana od dawna przez euroazjanistów rosyjskich jako część Rosyjskiego Imperium w sensie historycznym, geopolitycznym, kulturowym, cywilizacyjnym, religijnym i językowym. W nowszej ocenie zaznacza się przekonanie, że Ukraina, przyłączając się do Zachodu, staje się miejscem nie tylko zdrady, ale też wojny cywilizacji, mającej charakter soteriologiczny. W tym układzie Ukraina staje się szczególnie niebezpiecznym przyczółkiem destruktywnego liberalizmu, który
more » ... swoiście demonizowany przez współczesnych euroazjanistów, zwłaszcza A. Dugina i W. Korowina, czołowych dziś ideologów neoeuroazjatyzmu rosyjskiego. Temat tej szczególnej interpretacji liberalizmu jest centralnym tematem artykułu, gdzie autor odniesie się także do poglądów W. Putina w tej polemice. Summary For a long time, Ukraine has been viewed by the Russian Eurasians as part of the Russian Empire in historical, geopolitical, cultural, civilizational, religious and linguistic meaning. According to a more recent opinion, there has been a theory that joining the West Ukraine is not only becoming a place of treason but also a place of civilization war which seems to be of soteriological nature. In this context, Ukraine becomes a particularly dangerous stronghold of destructive liberalism which is, in a peculiar way, demonized by the contemporary Eurasians,
doi:10.4467/25439561ksr.17.006.7876 fatcat:nwveh3gkrrcuxcdobqix2jgrwe