İntihar girişimi nedeniyle İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servise gelen ve Krize Müdahale Birimine yönlendirilen olguların değerlendirilmesi

POLAT A.; BALIKÇI
2008 Kriz Dergisi  
ÖZET Bilindiği üzere karbüratörlü araçların çalışma prensibince en çok yakıt sarfiyatının olduğu zaman; motorun iç sürtünmeleri yenebilecek ve stop etmeden çalışmasına devam edebilecek kadar bir devirle çalıştığı rölanti zamanı ve yüksek hız zamanıdır. Rölanti aralığında gaz kelebeği kapalı olduğundan, motorun çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli olan yakıt, rölanti kanalından gelmektedir. Bu kanaldan gelen yakıt ile çalışan motor, minimum verimle çalıştığından yakıt sarfiyatı oldukça
more » ... yatı oldukça yüksektir. Yüksek hız konumu ise, motorun güce ihtiyaç duyduğu, gaz kelebeğinin tam açıldığı ve maksimum hava sirkülâsyonuyla yakıtın en çok emildiği zamandır. Bu çalışmada amaç; yakıt tasarrufu sağlamak üzere, rölanti çalışma zamanında bir motor üzerinde yapısal değişiklik ile silindir pasifleştirme işlemi yapılarak elde edilen deney motorunun, çalışması esnasında oluşabilecek mekanik titreşimleri deneysel olarak ölçmek ve değerlendirmektir. Bir motorun, tüm silindirleriyle uyumlu olacak şekilde çalışabilmesi gerekir. Ancak yapılan bu çalışmada iki silindirin devre dışı kalması durumunun bu durumu, sağlıklı olarak devam ettirip ettirmediğinin kontrol edilmesi gerekmiştir. Bu amaçla, geçiş durumlarında motorun sarsıntılı çalışıp çalışmadığına ilişkin titreşim ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar kabul edilebilir standartlarda çıkmış ve %29 yakıt ekonomisi elde edilmiştir. ABSTRACT It is well known that, according to the working principle of carburetor vehicles, maximum fuel consumption takes place at high speeds as well as at idle state when the engine speed is high enough to overcome the friction and to keep on working without going dead. Because fuel valve is closed at idle speed, the fuel the engine needs to work comes through the throttle valve. Since efficiency of engine working on fuel that comes through this channel is very low, fuel consumption is quite high. However the state of high speed is characterized by wide open fuel valve and maximum air circulation, increasing fuel absorbtion to maximum. This study aims to experimentally measure and evaluate the mechanical vibrations taking place during the working of an experimental engine which has been structurally modified by the process of cylinder pacification to save fuel. It is essential that an an engine be able to work in harmony with all cylinders. In this study proper working of the engine had to be kept under control when two cylinders went dysfunctional. To this end vibration measures concerning smooth working of the engine in transition were taken. Satisfactory measures as well as as 29% of fuel save have been obtained.
doi:10.1501/kriz_0000000281 fatcat:ilkmh6ftczgt3m7jj26yibggaq